Färdtjänstresenärer i Göteborg får på lördag 22 september chans att bekanta sig med bussar och spårvagnar. Målet med prova-på-dagen är att fler ska känna sig trygga att åka med kollektivtrafiken i stället för med färdtjänsten.

Under ett par år har Västtrafik, Färdtjänsten och Trafikkontoret tillsammans med bland andra Göteborgs Spårvägar arbetat i det så kallade Kolla-projektet (Kollektivtrafik för alla). Det går ut på att anpassa kollektivtrafiken för funktionshindrade. Nu vill man visa färdtjänstresenärerna hur långt arbetet kommit.

230 anmälde sig

Prova-på-dagen arrangeras vid Göteborgs Spårvägars depå i Gårda där färdtjänstresenärerna får gå ombord på stillastående bussar och spårvagnar. De blir visade var knappar och rullstolsramper sitter och hur de fungerar.

Färdtjänstens ordförande Eva-Lisa Olsson kommer att hälsa välkommen vid starten. Sedan får deltagarna en kort presentation av arbetet med anpassningar på hållplatser och gångvägarna dit, förarutbildning, fordonen, flexlinjernas utbyggnad, ledsagning och resträning. Buss- och spårvagnsförare, ledsagare, restränare och personal från Flexlinjen kommer att vara på plats och informera.

Västtrafik skickade inbjudan till samtliga 21.000 färdtjänstresenärer i Göteborgs kommun. Drygt 230 har nu anmält sig vilket innebär att samtliga platser är inbokade.