Hårdnande attityder mellan bilister, cyklister och fotgängare. Bilister som inte använder blinkers, cyklister som kör för fort och fotgängare som inte ser sig för – i trafiken skyller göteborgarna på varandra. Det visar en ny undersökning från trafikkontoret som kartlägger attityder bland stadens trafikanter.

Stora ombyggnader runt om i stan och fler cyklister och fotgängare. I takt med att trafiksituationen förändras uppstår fler potentiella konflikter mellan olika trafikslag.

– Vi har fått många signaler om att trafikklimatet har blivit tuffare, att det visas mindre hänsyn. Därför ville vi ringa in folks åsikter om trafikbeteenden, säger Eva Eriksson, marknadskoordinator på trafikkontoret.

Drygt 600 göteborgare mellan 20 och 70 år har fått svara på frågor. Dels via intervjuer på plats runt om i stan, dels via webbenkäter och telefonintervjuer.

Irriterar sig på varandra
Resultatet visar att 79 procent känner allmän irritation i trafiken. Trafikanterna beskriver en rad olika situationer:

Bilister uppger att cyklisterna kör för fort och inte håller sig till trafikreglerna. Cyklisterna irriterar sig på bilister som svänger utan att blinka och på fotgängare som går på cykelvägen. Fotgängare tycker cyklisterna är hänsynslösa och att bilisterna inte saktar ned vid övergångsställen.

Den allmänna irritationen handlar också om kollektivtrafiken – försenad spårvagn, trångt på bussen eller indragna turer.

Ungefär hälften av de tillfrågade känner oro.

– Ett exempel är att man ser en bilist som sms:ar vid ratten – då uppstår osäkerhet, ser bilisten mig nu? Överhuvudtaget handlar det mycket om brist på ögonkontakt, säger Eva Eriksson.

Visar mer hänsyn än vad de får
Enkätsvaren visar tydligt att göteborgarna tycker att de visar mer hänsyn än sina medtrafikanter. Särskilt tydligt är detta mellan bilister och cyklister. 91 procent av bilisterna anser att de visar cyklisterna mycket stor eller ganska stor hänsyn. Bara 23 procent säger att de får samma respekt av cyklisterna.

83 procent av cyklisterna hävdar att de visar mycket stor eller ganska stor respekt för bilisterna och 50 procent tycker att bilisterna visar samma hänsyn.

Enligt Eva Eriksson måste göteborgarna bli bättre på att samsas i trafiken.

– Vi är inne i ett paradigmskifte där vi får fler fotgängare och cyklister i staden. Då räcker det inte att staden bedriver ett konsekvent säkerhetsarbete. Vi måste också ändra vårt beteende i trafiken, säger Eva Eriksson.

Tålamod och ögonkontakt
Att många göteborgare tar på sig samtliga roller – de är både bilister, cyklister och fotgängare – borde underlätta omställningen till ett vänligare trafikklimat.

– Vi måste prata om det, ha tålamod och ta ögonkontakt, säger Eva Eriksson.

Trots att så många som hälften av de tillfrågade i undersökningen känner oro, är Göteborg fortfarande en av världens säkraste städer ur trafiksynpunkt.

– Internationellt sätt är olyckstalen låga och vi har väldigt få dödsfall i trafiken. Men varje fall är ett för mycket. För att trafiksituationen ska var trygg krävs att de enskilda trafikanterna engagerar sig. Man har länge pratat om IQ och EQ – jag tycker det är dags att införa begreppet TQ, säger Eva Eriksson.

4CFA.jpg

Några av svaren på enkätfrågan ”Finns det situationer i trafiken som gör dig irriterad?”