Efterfrågad utbyggnad. Nu blir det lättare att pendla med cykel mellan Göteborgs centrum och stadens utkanter. Fyra utbyggda cykel- och gångbanor är klara i Säve, Mysterna, Hovås och Billdal.

– Att kunna ta cykeln även längre sträckor utanför innerstaden är en viktig del när vi bygger en hållbar stad för framtiden, säger Eva Eriksson, marknadskoordinator, Göteborgs Stad trafikkontoret.

– Separerade cykel- och gångbanor gör även att säkerheten höjs och tryggheten blir större, inte minst för våra barn som tar sig till och från skolan.

Efterfrågat utanför centrum
Arbetet med ut- och nybyggda cykel- och gångbanor utanför Göteborgs centrum har pågått en längre tid. Med de fyra sträckor som nu är klara kan fler göteborgare enkelt och smidigt ta cykeln in till stan. Dessutom kan många skolbarn ta sig till och från skolan på ett säkrare sätt.

– Vi vet att många göteborgare och boende lite utanför staden har efterfrågat bättre cykel- och gångbanor även utanför stadens centrum. Det här arbetet är ett led i att tillmötesgå de önskemål som har kommit in från invånarna, säger Eva Eriksson.

Fler utbyggnader är på gång under nästa år.