Ger svar på invånarnas frågor. Under ett antal år framöver kommer de stora byggprojekten inom Västsvenska paketet att prägla både Göteborg och Västsverige. För att kunna svara på invånarnas frågor och berätta om vad infrastruktursatsningarna medför har parterna i överenskommelsen tillsammans rekryterat fyra kommunikatörer.

Kommunikatörerna tillträdde den 10 augusti och har varsitt ansvarsområde – press och media, event och dialog, sociala medier och samordningsansvar.

Alla fyra kommer att vara placerade på Trafikverket, tjänsterna är finansierade av samtliga parter som står bakom Västsvenska paketet.