Det må vara upplyst i centrala Göteborg, men andra delar av staden nås inte av ljuset. Trafikkontorets och park- och naturs kundtjänst får veta det genom många samtal från göteborgare. Orsaken är att delar av gatuljusledningarna är både sjuttio och åttio år gamla. Om en serie gatljus är trasiga räcker det alltså inte att byta lampor.

Värst drabbade är Centrum och Nordost. I Göteborg finns det 500 mil elkabel som försörjer gatubelysningen, men av dem är 300 mil i dåligt skick.

Överallt där det görs markarbeten stöter arbetarna på kablar som är känsliga och som inte tål oöm behandling utan att gå sönder med resultat att gatuljuset släcks, i enstaka fall i både under en och två dagar.

– Entreprenörerna som är knutna till trafikkontoret gör ett mycket gott jobb men för de som drabbas av släckta lampor känns det säkert som vi inte gör vårt jobb. Men det är svårt att exakt tala om när felet kan vara lagat, för det beror på hur komplicerat det är, säger Ingemar Johansson, planeringsledare vid trafikkontoret.

Trafiklederna kommer sist

Ingemar Johansson menar vidare att det här inte är ett problem som kommer att lösas under överskådlig tid. Som så mycket annat handlar det om att prioritera de platser som är värst drabbade.

Viktigast är säkerheten, fel som kan skada människor, sedan kommer gång- och cykelvägar och allmänna knutpunkter som till exempel spårvagnshållplatser. Först därefter kommer bostadsgator trots att mörker ofta bidrar till en känsla av otrygghet. Sist kommer trafikleder.

– Men vi är väl medvetna om trygghetsbiten och gör många provisoriska omkopplingar och hänger upp gummikablar, säger Ingemar Johansson.

Ekonomin sätter gränserna

Idag har Trafikkontoret två gäng som jobbar med kabelfel på gatubelysningen inom områdena Centrum och Nordost, men Ingemar Johansson menar att det kanske behövs tre till fyra gäng.

– Vi vet vad vi vill, men ekonomin sätter gränser för vad vi kan. Varje meter ny kabel kostar ca 700 kronor så det drar iväg något enormt. Alla gamla områden behöver egentligen tillsyn, säger Ingemar Johansson.