Underhållsarbete klart. Nu är gång- och cykelbanorna öppna på båda sidorna av Älvsborgsbron. Den östra sidan har varit stängd sedan början av året. Ytan behövdes för underhållsarbeten av bron.

Gång- och cykeltrafiken på Älvsborgsbron har fått samsas på en sida på Älvsborgsbron en längre tid. Sommarens arbeten på bron avslutades 30 augusti och då kunde biltrafiken återgå till det normala. Den östra gång- och cykelbanan som varit avstängd skulle öppna den 15 oktober, men den är öppen redan nu.

Det finns inga planer på att stänga av gång- och cykelbanor på Älvsborgsbron inom det närmaste. De arbeten som utfördes på bron under sommaren var den sista etappen av underhållsarbetet.

Kommande underhållsarbeten ska utföras under bron och det ska inte påverka trafiken på något större sätt. Eventuellt kan gång- och cykeltrafiken på bron behöva dubbelriktas vid vissa tillfällen på grund av säkerhetsskäl.