I Östra Hamngatans förlängning. Frågan om en gång- och cykelbro över till Frihamnen och Backaplan ska nu utredas. Det beslutade kommunstyrelsen på onsdagen. Kommunstyrelsen vill också att gång- och cykelförbindelsen hanteras ihop med den nya Göta älvbron som ska stå klar till år 2020.

I visionen för Älvstaden pekas Frihamnen ses ut som en viktig knutpunkt och som strategiskt viktig för innerstaden. En gång- och cykelbro skulle ytterligare förstärka detta menar kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige ska nu också ta ställning i frågan som formuleras som ett uppdrag åt kommunstyrelsen att i samarbete med berörda nämnder och bolag starta en utredning om förbindelsen.