Centralen till Gullbergsvass. Bök och stök har det varit sedan en tid tillbaka, och det är ingenting mot vad som komma skall i området mellan Centralen och Gullbergsvass. Men hur intensivt byggandet i området än blir kommer fotgängare och cyklister hela tiden att prioriteras, vilket manifesterades på fredagen när det nya, informativa gångstråket invigdes.

5F78.jpgVästlänken, övertäckning och ombyggnad av E45 mellan Lilla Bommen och Marieholm, Hisingsbron … Tre byggprojekt som vart och ett för sig är enormt, och som till råga på allt ska utföras mer eller mindre samtidigt, tätt inpå varandra. Ja, de göteborgare som har vägarna förbi i området de närmaste åren kommer att få vänja sig vid nya, alternativa och tillfälliga vägar vare sig man kommer i buss eller bil, på cykel eller till fots.

Som ett första exempel står nu ett gångstråk färdigt, mellan Nils Ericson-terminalens norra entré och kajkanten vid Gullbergsvass, precis där nya Hisingsbron kommer att ha sitt fäste på fastlandssidan.

Skyltar visar framtiden
– Syftet med det nya stråket är att det ska vara tydligt, enkelt och tryggt att ta sig genom området från Centralstationen ner till alla de arbetsplatser som finns i och runt Lilla Bommen och Gullbergsvass. Vi passar också på att med skyltar längs stråket visa hur en levande stad kommer att växa fram i Centralenområdet, med en blandning av bostäder, butiker, restauranger och kontor, säger Eva Eriksson, marknadskoordinator vid trafikkontoret.

En stor vepa på parkeringshusets fasad visar till exempel just hur vyn från fastlandet ut mot Hisingsbron kommer att se ut när den är klar för bil- och busstrafik år 2020 och spårvagnstrafik 2021.

På östra delen av bron över E45 finns även en kikare, som vid närmare titt visar hur utsikten kommer att vara i den riktningen, när den hårt trafikerade vägen är nedsänkt, övertäckt och bebyggd.

210E.jpg
Bo Larsson, Jenny Röström och Stefan Eglinger klippte bandet på fredagsförmiddagen.