Förbinder Hisingen med Gamlestan. På måndagen öppnade hela den nya gång- och cykelvägen på södra Marieholmsbron. Järnvägsbron är en del av Marieholmsförbindelsen, som också innebär en utökning av järnvägskapaciteten till dubbelspår och den nya biltunneln.

Gång- och cykelvägen är 1,5 kilometer lång och sträcker sig från Hisingen till Gamlestadstorget över Göta älv och E45. Den nya bron, Södra Marieholmsbron, kompletterar den äldre Marieholmsbron i och med att tågen nu kan gå över bägge.

De dubbla spåren innebär en ökad kapacitet och mindre risk för förseningar för persontågen på Bohusbanan och godstrafiken till och från Göteborgs hamn.

Marieholmsförbindelsen är en del av Västsvenska paketet och omfattar också den nya biltunneln som ska stå klar år 2020.