5.200 elever gick På egna ben. Nästan fyra varv runt jorden har mellanstadieeleverna runt om i Göteborg och kranskommunerna gått, cyklat och åkt kollektivt de senaste fem veckorna. Åtminstone om man lägger ihop deras vägar till och från skolan under tävlingen På egna ben. Allra längst gick eleverna i Gärdsmosseskolans 6G i Bergsjön.

Syftet med tävlingen På egna ben var bland annat att få eleverna att inte slentrianmässigt bli skjutsade med bil till och från skolan, utan att i möjligaste mån välja hälsosammare och mer klimatsmarta alternativ.

Totalt deltog 216 mellanstadieklasser och 5.153 elever i elva kommuner. Tillsammans har de lagt 15 632 mil bakom sig och sparat 26,6 ton koldioxidutsläpp och för Göteborgs del var det alltså Gärdsmosseskolans 6G i Bergsjön som lyckades samla ihop flest poäng genom klimatsmarta färdsätt till och från skolan.

Därmed har den pigga klassen inte bara tagit sig till skolan genom hållbara transportsätt, de har även lärt sig en hel del om miljö, hälsa och trafiksäkerhet och på köpet vunnit en heldag på Lovéncentret vid Tjärnö.