Göteborgs busschaufförer och körskollärare vet mer än de flesta om hur det fungerar – eller inte fungerar - i trafiken. Nu ska synpunkter från några av dem fångas upp och dokumenteras för att ge mer kunskap till stadsplanerarna.

– Vi tror att de har mycket erfarenheter som vi inte är riktigt medvetna om. Till att börja med ska vi intervjua ett tiotal personer för att se vad det ger, säger Johanna Malm, trafikutredare på Gatubolaget.

Idén kom från hennes kollega Stefan Grek – som ofta åker buss och hör klagomål från förarna – för flera år sedan, men det är först nu som projektet kan genomföras. Och det tack vare ett bidrag på 100.000 kronor Vägverkets skyltfond. Fonden utgörs av de avgifter bilägare betalar för att få en personligt utformad registreringsskylt.

Förarna får själva välja ämnen

Projektet heter ”Erfarenhetsöverföring från busschaufförer och körskolelärare”. Tanken är att intervjuerna inte ska vara styrda till vissa frågor utan yrkesförarna ska få välja ämnen.

– Vi har inte stolpat upp frågorna ännu, men till största delen ska förarna få berätta spontant om vilka problem de upplever i trafiken, säger Johanna Malm.

– Det kan handla om allt från att det är svårt att komma in till en viss busshållplats, rondellers utformningar eller kantstenar som är i vägen. Körskollärare vet nog också mycket om vilka regler eller skyltar som ofta missuppfattas – sånt är värdefullt att föra vidare till Vägverket.