Provkörning i Chalmers fartygssimulator. Världens största containerfartyg testkörs nu på Hisingen. Än så länge bara i en fartygssimulator på institutionen för sjöfart och marinteknik på Chalmers.

Det gigantiska fartyget – Triple-E – ska lanseras av Maersk Line till sommaren och eftersom det mycket väl kan komma till Göteborg, gäller det att förbereda sig.

– Vi måste kunna garantera att fartyget på ett säkert och miljöklokt sätt kan köras in och ut ur Göteborgs hamninlopp. Därför gör vi en riskanalys där vi tillsammans med lotsar och bogserbåtar testkör fartyget via en simulator, säger Jörgen Wallroth, hamnkapten i Göteborgs Hamn AB.

Byggs i Sydkorea
Fartyget är 400 meter långt och 59 meter brett. Det kan ta 18.000 containrar, vilket är 2.500 fler än Maersk Lines största fartyg som idag anlöper Göteborg varje vecka.

– Vår farled är byggd för att kunna hantera 60 meter breda fartyg, och nu när vi testar ser vi att både in- och utsegling kommer att fungera bra, säger Jörgen Wallroth.

Fartyget byggs just nu på ett varv i Sydkorea. I sommar sätts det in på rutten mellan Asien och Europa.