Dryg 18 miljoner ton gods passerade genom Göteborgs hamn under årets första sex månader. Det är en 15-procentig ökning jämfört med motsvarande period i fjol.

Både oljetransporterna och containertrafiken har ökat. Totalt hanterade hamnen 368.000 containrar och så kallade kassetter under första halvåret 2004.