Godsvolymerna i Göteborgs Hamn minskade kraftigt förra året. Värst drabbad är hamnens bilterminal – under hösten minskade hanteringen av bilar med 23 procent. Däremot har lagring och omlastning av olja gett en volymökning med hela 15 procent.

Under första halvan 2008 ökade flera godsslag och fler tjugofotscontainrar skeppades över Göteborgs Hamn. Tack vare vårens tillväxt ökade det totala antalet containrar under förra året med 3 procent till 862.500 stycken.

”Tillväxtagendan har fått en tillfällig knäck”

Under hösten blev de stora volymminskningarna märkbara. Den rullande lasten, exempelvis trailers som dras på och av fartyg som trafikerar Europa, minskade med nio procent förra året.

Den kraftigaste minskningen drabbade bilterminalen som hanterade 16 procent färre bilar jämfört med året innan. En nedgång från 321.500 till 271.500.

– Vår tillväxtagenda har fått sig en tillfällig knäck, men vårt långsiktiga mål står fast. Göteborgs Hamn ska växa och bli dubbelt så stor. En kraftig tillväxt är nödvändig för att kunna konkurrera med de stora hamnarna på kontinenten, säger Magnus Kårestedt, vd för Göteborgs Hamn.

Ökad lagring i väntan på högre oljepris

Positivt är att oljehanteringen ökade under förra året, från 19,8 miljarder till 22,8. En orsak till uppgången är att lagringen av olja ökat i väntan på att oljepriset ska stiga. En annan orsak är att fler omlastningar görs i Göteborg.

Fler företag runt om i landet väljer också att frakta gods till och från hamnen med järnväg, både containrar, stål, papper och fordon. Under 2008 ökade containertransporterna på järnväg med sex procent. Totalt fraktas 40 procent av containrarna till hamnen med tåg – något som innebär 550 färre stora lastbilar på vägarna varje dag.