Göta Älvbrons ålderskrämpor blir allt tydligare. Nu har ett definitivt slutdatum för bron satts till år 2020. "Då måste det finnas en ny förbindelselänk på plats", säger Jan Tuvert, planeringsledare på trafikkontoret.

Göta Älvbron invigdes 1939. Dålig stålkvalitet och hårt slitage av tung trafik under många år har lett till att stålet blivit sprött. Sedan 2004 har insatser gjorts för att leda bort den tyngsta trafiken
från de yttre körfälten. Nu tas ett nytt steg för att säkra brons trafikeringsmöjligheter fram till år 2020.

– Under 2006 kommer dom svagaste punkterna i brons huvudbalkar att säkras med dragförband av stål. Förbanden ska fånga upp kritiska zoner på balksystemet och fungera som säkerhet i händelse av sprickor, säger Jan Tuvert.

Påverkar inte framkomligheten

Arbetet, som påbörjas under våren, kommer inte att påverka trafikens framkomlighet eftersom det utförs på brons undersida. Så sent som förra helgen visade bron för övrigt åter prov på sin sårbarhet. Då fastnade klaffen så att den inte gick att öppna.

I början av mars genomförs en hearing där Byggnadsnämnden och Trafiknämnden ska diskutera brons standard och framtid med målsättningen att ha en ny förbindelse på plats år 2020.