Skör 75-åring med stor betydelse för stan. Den 26 november 1939 släpptes trafiken för första gången på över Götaälvbron. Efter 75 år av tunga belastningar har bron blivit gammal och skör. Som ett slags hedrande ska brons historia nu bli bok.

Götaälvbron är en klaffbro som började byggas 1936 och stod klar 1939. 19 år senare, 1958, breddades bron och fick gångbanor på båda sidorna. Bron är byggd av så kallat Thomasstål, som framställs av fosfathaltigt järn, och är en av de första helsvetsade broarna i Sverige.

– Det spröda stålet är en riskfaktor, säger Mikael Andersson, planeringsledare på trafikkontoret.

Övervakningssystem larmar vid förändring
I slutet av 1990-talet upptäcktes två brott i brons ytterbalkar och år 2000 uppstod ett brott i anslutning till en av motvikterna som balanserar klaffen vid en broöppning. Sedan dess har trafikkontoret säkrat bron för eventuella ytterligare brott och för att upptäcka förändringar i stålkonstruktionen övervakas nu bron dygnet runt med ett övervakningssystem.
4CA.jpg
– Det är ett fiberoptiskt system som sitter längs med alla fem huvudbalkar på bron. Om det blir ett brott eller en töjning i någon av balkarna får vi ett larm om det. Alla larm utreds. Än så länge har vi inte fått något larm som har krävt en åtgärd, säger Mikael Andersson.

Säkerheten i fokus hela tiden
För att minska belastningen på bron finns det sedan flera år begränsningar för trafiken. Det innebär bland annat att fordon som kör i det yttersta körfältet inte får vara tyngre än 3,5 ton. Med de här åtgärderna kan Götaälvbron klara sin nuvarande uppgift fram till år 2020, men då är den uttjänt och behöver ersättas.

– Vi ser hela tiden över hur vi kan förbättra säkerheten och gör en ny bedömning av brons status varje år, så att vi kan garantera att den är säker att färdas på och under, säger Mikael Andersson.

I slutet av oktober i år blev Götaälvbron påseglad. Sedan dess är en av gång- och cykelbanorna avstängd för reparation, men påseglingen innebär inga risker för trafiken.

– Vi har stängt av det område som berörs och räknar med att arbetet kan vara klart i början av nästa år, berättar Mikael Andersson.

Bron blir en bok
Inför Götaälvbrons 75-årsdag har trafikkontoret anlitat en författare, som ska skriva en bok om brons historia.

– Jag vill sätta bron i ett sammanhang, såväl lokalt som nationellt och internationellt. Bron är en del av Göteborgs historia som industristad, säger Lage Rosengren, filosofie doktor i ekonomisk historia.

I sin bok planerar han att ta med läsaren på en resa från planeringen och byggandet av Götaälvbron, till stadens utveckling runt bron genom åren.

– Bron är unik med sin helsvetsade stålkonstruktion och har fyllt en viktig funktion för Göteborg under många år. Den 1 november var det 80 år sedan staden tog beslut om att bygga bron, så den här månaden innebär faktiskt två jubileer för Götaälvbron, säger Lage Rosengren.

Boken ska skrivas under det kommande året och beräknas vara klar för utgivning om ett par år.