Gamla och nya brominnen efterlyses! År 2020 ska nya Hisingsbron stå klar och Götaälvbron rivas, men först ska den gamla bron dokumenteras i en bok. Nu efterlyses minnen, bilder och historier om bron som tjänat göteborgarna i snart 80 år.

Hör av dig till Lage Rosengren på mail

– Jag vill gärna ha in äldre minnen av bron, men också nya sådana, allt som visar på vilken roll en så långvarig förbindelse har fyllt under åren, säger författaren Lage Rosengren.

Givna händelser är brons invigning 1939, breddningen på 50-talet, bytet av manövertorn och annat. Men det måste inte handla om byggteknik eller transporter.

Överkörd varje dag
– Det kan vara allt möjligt. Kul händelser, oväder, högsommarvärme, olyckor, påseglingar, söndagspromenaden, musik – allt som på nåt sätt har bron i centrum, eller kanske i periferin, men ändå där.

– Annars finns det ju inte så mycket att skriva om en bro som bara ligger där och blir överkörd varje dag, säger Lage Rosengren.

Han är fil dr i ekonomisk historia och har undervisat på Göteborgs universitet, bland annat i de lokalhistoriska kurserna. Han har tidigare skrivit om Majornas historia och är nu projektanställd på trafikkontoret för att forska i arkiven och skriva boken om Götaälvbron. Fast den kommer att handla om mer än själva bron.

Kris på 30-talet
– Jag skriver också om de gamla färjorna över älven och svängbron från 1874 som var Götaälvbrons föregångare, lite om Älvsborgsbron och Tingstadstunneln också, alltså älvförbindelserna i stort. Jag försöker sätta in bron i ett sammanhang, säger Lage Rosengren.

Det innebär att boken också skildrar vardagslivet i Göteborg på 1920- och 1930-talen.

– När Götaälvbron planeras och byggs är det ekonomiska kristider och svår arbetslöshet. Och när bron invigs 1939 har Andra världskriget just börjat. Den tiden är så helt annorlunda mot idag och det vill jag försöka beskriva, säger Lage Rosengren.

Ännu är det inte bestämt hur omfattande boken ska bli. Förmodligen kommer den ut i början på nästa år.