Överenskommelse inom Sverigeförhandlingen. Borås får en station på den planerade Götalandsbanan. Det står klart efter att Borås Stad på fredagen slöt en överenskommelse med den statliga Sverigeförhandlingen. Med en ny stombana för höghastighetståg kommer det ta 35 minuter att resa mellan Göteborg och Borås. Tidigare i veckan fick även Härryda klartecken för en station.

Sverigeförhandlingen är ett uppdrag från regeringen att förhandla om framtidens järnvägsnät och kollektivtrafik i Göteborg, Stockholm och Malmö för fler bostäder, bättre arbetsmarknad och ett hållbart resande.

För Göteborgs del handlar det bland annat om ny stambana för höghastighetståg mellan Göteborg och Stockholm, bättre kollektivtrafik kopplat till bostadsbyggande och fler cykelstråk.