Normal trafik igen. Götatunnelns båda tunnelrör öppnar för trafik den 20 december. Trafiken kan då återgå till det normala. Den har varit dubbelriktad i det södra tunnelröret sedan december 2020. 

Förstärkningsarbeten i Götatunneln har pågått sedan slutet av december 2020 inför bygget av Västlänken. Det norra tunnelröret har varit stängt och trafiken har dubbelriktats i det södra röret. Arbetet har förlängts vid flera tillfällen. Det beror på att Trafikverket inte fått ha nattarbete i tunneln och på brister i den senaste gjutningen som fått göras om.

Stängs på grund av trafikomläggning

Den 20 december klockan 05 öppnar Götatunneln för trafik i båda tunnelrören. Götatunneln är dock helt stängd från fredagen den 17 december klockan 21 till måndagen den 20 december klockan 05. Det beror på trafikomläggning. Under tiden leds trafiken om.