Men först stängs tunneln helt. Ett års förstärkningsarbete av Götatunneln är färdigt. Den 20 december öppnar tunnelns båda rör och trafiken återgår till det normala. Dagarna innan är den dock helt avstängd i båda riktningar på grund av arbeten inför öppnandet.

Från den 20 december klockan 05.00 är Götatunneln helt öppen igen. Även påfarten från Lilla Bommen−motet och avfarten från Götatunneln (inne i tunneln) mot Järntorget öppnas.  Samtidigt försvinner begränsningarna i Fiskhamnsmotet för resenärerna från Stenafärjorna.

Götatunneln har varit stängd i snart ett år nu. Orsaken är förstärkningsarbete inför bygget av Västlänken som kommer att passera ovanpå Götatunneln på två ställen. Under arbetet har det norra tunnelröret varit stängt och trafiken har istället dubbelriktats i det södra röret.

Förstärkningsarbetet har förlängts vid flera tillfällen. Dels på grund av att Trafikverket inte har fått bedriva nattarbete i tunneln, dels på grund av brister i den senaste gjutningen.

Först stängning sen öppning

Dagarna innan tunneln öppnas kommer den vara helt avstängd och bilister får räkna med längre restider. Avstängningen sker från fredagen den 17 december klockan 21.00 och fram till att Götatunneln öppnar den 20 december klockan 05.00. Under perioden leds trafiken om på lokala gator mellan Stationsmotet och Järntorgsmotet.

Det innebär att det kan bli långa köer på E45 i båda riktningar, samt på och kring omledningsvägen. De som ska lämna eller hämta någon med bil på Centralens korttidsparkering uppmanas att vara ute i god tid.

Om man ska till Nordstans p-hus så finns det tre vägar att välja på – Bergslagsgatan, Operagatan eller Nils Ericsonsgatan från Åkareplatsen.

Förutom att vara ute i god tid uppmanas bilister att fundera på om man kan ställa bilen och i stället åka kollektivt, gå, cykla eller göra sina ärenden vid tidpunkter då det är lugnare i trafiken.