Statligt bidrag ska främja hållbara lösningar. Trafikverket har beslutat att ge Göteborgs Stad 32 miljoner till projektet som ska utveckla pendlingscykelstråken i staden. Göteborg är den kommun får mest ekonomiskt stöd i landet när regeringens stadsmiljöavtal tillfälligt förstärks.

Stadsmiljöavtalen ger landets kommuner en möjlighet att söka ekonomiskt stöd till projekt som kan göra städerna mer hållbara. När riksdagen i december förra året beslutade om att tillfälligt förstärka stadsmiljöavtalen för cykelåtgärder lämnade Göteborgs Stad in en ansökan för sex olika åtgärder. Samtliga har nu beviljats av Trafikverket.

− Det är ett fantastiskt tillskott som kommer att komma göteborgarna till gagn, säger Jenny Adler, avdelningschef Samhälle på Trafikkontoret.

Stödet på 32 miljoner kronor motsvarar 50 procent av totalkostnaden för åtgärderna som framför allt kommer att gå till utbyggnad av pendlingscykelstråk.

− I takt med att vi bygger nya hus blir staden tätare och avstånden minskar mellan bostäder och arbetsplatser. Tillsammans med intresset för elcykling skapar det goda förutsättningar för cykelpendling.

Stadsutveckling skapar nya transportmöjligheter

Göteborgs Stad är den kommun i landet som får störst andel av det totala beviljade stödet på 205 miljoner kronor i den tillfälliga förstärkningen av stadsmiljöavtalen.

− Jag tror det beror på att vi har så många planerade cykelprojekt på gång. Det i sin tur är koppat till att staden växer. Samtidigt som vi bygger bostäder behöver vi se till att de som bor i husen kan ta sig till och från sina hem på ett hållbart sätt.

Åtgärderna som nu får ekonomiskt stöd ska skapa trafiksäkra och sammanhängande pendlingsstråk. Det kommer bland annat ske genom att tydligt separera cyklister och gångtrafikanter.

− Vår förhoppning att fler göteborgare ska vilja cykla och att de som redan cyklar ska uppleva att kvalitén på cykelstråken har blivit bättre, säger Jenny Adler.

Åtgärderna ska genomföras under perioden 2021 – 2022.