Sveriges första cyklande parkeringsvakter har premiär i Göteborg på måndag, i området runt gågatorna Kungsgatan och Korsgatan. Cyklarna gör dem så mycket mer effektiva att de kan ersätta tre-fyra gående parkeringsvakter. Idén fick trafikkontoret från Madrid.

– Såvitt vi vet finns inga andra i landet som cyklar för att få en effektivare övervakning. Det finns kanske en och annan som använder cykel som fortskaffningsmedel, men det är inte det primära syftet för oss, säger Magnus Jäderberg, projektledare på trafikkontoret.

Kan inte bötfälla för olovlig bilkörning

Han fick idén vid ett besök i Madrid i Spanien. Där har man cyklande övervakare som sköter både parkerings- och trafikövervakning. De har inga polisiära uppgifter, men har större befogenheter än p-vakter i Sverige.

– Jag tyckte att det kan vara värt att pröva om cykel kan leda till effektivare övervakning. Särskilt på gågator, där det ju blir ganska långa avstånd mellan de bilar som ska kontrolleras, är det extra effektivt att cykla i stället för att gå, säger Magnus Jäderberg.

De två första cyklande parkeringsvakterna heter Jonas Lidén och Elin Norgren. Båda är gruppledare med flera underställda parkeringsvakter, så cykeln kommer väl till pass om de snabbt måste iväg till en kollega för att lösa något problem. De kommer dock inte att kunna bötfälla bilister som olovligt kör på gågator.

Har fått utbildning av cykelpoliserna

– Nej, det är en polisiär fråga. Däremot kan de bötfälla den som bryter mot förbudet att stanna på gatan, säger Magnus Jäderberg.

Både de cyklande parkeringsvakterna och två cyklande poliser i innerstan har deltagit i det projekt som Magnus Jäderberg driver om effektivare godsdistribution inom Vallgraven.

– Vi vill gärna samverka med polisen för en bättre kontroll och här är cykeln en direkt koppling. De cyklande poliserna har utbildat Jonas och Elin så att de ska agera korrekt och de har varit ute och cyklat tillsammans flera gånger, berättar Magnus Jäderberg.

Även om Kungsgatan och Korsgatan av de flesta har upplevts som gågator länge, blev de reglerade gågator först 28 april i år. Nu är det förbjudet att köra motorfordon på gatorna mellan klockan elva och 24 alla dagar, däremot har det blivit tillåtet att cykla.

77 bilister bötfällda på sju dagar

Polisen och parkeringsvakterna har kontrollerat att reglerna efterlevs och på sju dagar fick 77 bilister böta 1.000 kronor för att ha kört på gatorna.

– Det låter kanske inte så mycket, men med tanke på att den organiserade kontrollen pågick under bara tre timmar per dag, så är det en hel del, säger Magnus Jäderberg.

Dessutom har 85 bilister fått 800 kr i böter av parkeringsvakterna för att ha struntat i stanna-förbudet.