Kungsgatan och Korsgatan har väl av de flesta sedan länge betraktats som gågator - med ovanligt mycket fordonstrafik. Nu ska det bli ändring. Från och med måndag 28 april blir de gågator även i lagens mening, med dryga böter för motorfordon som passerar mellan klockan 11 och 24. Men för cyklister blir det fritt fram.

De för flanörer och shoppare så populära stråken inne i centrala Göteborg har fram till nu faktiskt varit helt vanliga gator, låt vara med tillägget att all fordonstrafik mellan klockan elva på förmiddagen och midnatt varit förbjuden.

– Förbudet har haft en bedrövlig efterlevnad, när vi mätte trafiken mellan klockan 11 och 18 i en vecka var det över 500 motorfordon som bröt mot reglerna, säger Magnus Jäderberg, projektledare för godstrafiken på trafikkontoret.

Bättre miljö och trivsel

Även den fullt lagliga trafiken har varit omfattande, både på Kungsgatan och Korsgatan, vilket inte har uppskattats av vare sig de gående eller affärsinnehavarna.

För miljöns och trivselns skull ändras gatornas status därför nu till att vara ”riktiga” gågator, enligt trafiklagstiftningens definition.

– På en gågata får bara behörig trafik passera, alltså motorfordon som har ett ärende, som de boende eller varuleveranser. Inga andra, säger Magnus Jäderberg.

Fortfarande gäller förbudet även för denna trafik att köra på gatorna mellan klockan 11 och 24, veckans alla dagar.

Tusen kronor i böter

– Den som kör på Korsgatan eller Kungsgatan, mellan Kaserntorget och Harry Hjörnes plats, under den tiden riskerar 1.000 kronor i böter, säger cykelpolisen Per-Åke Johansson, som tillsammans med sina kollegor och kommunens parkeringsvakter kommer att patrullera gågatorna flitigt framöver.

Cykelpolisen får alltså nu en möjlighet som inte fanns tidigare, då all fordonstrafik, inklusive den på cykel, var förbjuden. Då kostade det 500 kronor i böter att cykla gatorna fram på fel tider, nu blir det tillåtet hela dygnet.

Enkelriktning upphör

Faktum är att de nya reglerna i viss mån även innebär en förbättring för motortrafiken.

– Tidigare var både Kungsgatan och Korsgatan enkelriktade, men det tar vi bort nu. Det innebär att när bilarna får köra där, fram till klockan elva på förmiddagen, kan de ta effektivare vägar vilket minskar tiden de vistas inom området och därmed de miljöfarliga utsläppen, säger Magnus Jäderberg.

Målet med förändringen är att styra trafiken till tider då så få fotgängare som möjligt rör sig på gatorna. Om inte den här omställningen räcker kan det bli tal om fler åtgärder.

– I många andra städer har man kameraövervakning, men det tror jag inte blir aktuellt här. Istället kanske man får fundera på automatiska väghinder eller liknande, men det hoppas jag att vi slipper, säger Magnus Jäderberg.

Kyrkogatan blir gångfartsområde

I dagarna pågår också förhandlingar mellan kommunen och fastighetsägarna att omvandla närliggande Kyrkogatan till så kallat gångfartsområde.

Målsättningen är att det ska gälla från årsskiftet och innebär i så fall att motortrafik är tillåten hela dygnet men inte i högre hastigheter än gångfart, att fotgängare har företräde och att fordon får stanna i högst tio minuter.

1C7A.jpg

Gatubolaget har fullt upp med att byta ut skyltar på Kungsgatan och Korsgatan.