Fokus på spårbunden kollektivtrafik. Göteborgs Stad tog på måndagen emot det andra av två bud från den så kallade Sverigeförhandlingen. Det första budet, som kom i förra veckan, handlade om utbyggnad av höghastighetsjärnväg. Måndagens bud handlar om åtgärder i storstäderna.

Budet innehåller bland annat medfinansiering av utbyggd kollektivtrafik för att kunna bygga fler bostäder och arbetsplatser, och hur många bostäder som kan tillkomma med hjälp av Sverigeförhandlingen.

Fokus i budet ligger på spårbunden kollektivtrafik och cykelbanor. Göteborgs Stads underlag till Sverigeförhandlingen utgår från ”Målbilden för framtidens kollektivtrafik i Göteborgsområdet” som arbetats fram tillsammans med Västra Götalandsregionen, Mölndal och Partille. Målbilden innehåller fler kollektivtrafiksätt än de spårbundna, bland annat linbana och stom- och snabbusslinjer.

Förhandlingarna ska ske skyndsamt
Nu vidtar samtal mellan parterna som arbetat fram målbilden för framtidens kollektivtrafik för att se hur staden ska bemöta Sverigeförhandlingens bud. Enligt Sverigeförhandlingen ska förhandlingarna ske skyndsamt och en preliminär sluttid för avtal är satt till hösten 2016.

Efter att nu båda buden tagits emot kommer staden att göra en analys av vad de innebär utifrån underlaget som lämnades till Sverigeförhandlingen i höstas. Innan det är dags att återkoppla till Sverigeförhandlingen kommer det att göras en återrapportering till kommunstyrelsen.

Buden i sin helhet hittar du på Sverigeförhandlingens webbplats – se länken nedan.