ElectriCity-bussen förebild för EU. Göteborgs Stad fördjupar nu sitt engagemang för eltransporter i städerna. Staden har skrivit under en viljeyttring inom EU, där ett av målen är 50 nya projekt i Europa under 2016 och 2017.

Göteborg ligger redan idag långt framme på området e-mobilitet, alltså elektriska transporter. Några exempel är de prisbelönta elbussarna ElectriCity på linje 55, ellastcyklarna Pling med citycontainer och de smarta elcykelpoolsgaragen vid Lindholmens och Johannebergs teknikparker.

– Den nya viljeyttringen bygger på vårt engagemang inom ElectriCity men är bredare, säger Sebastian Marx, vd för Göteborgs Stads Brysselkontor.

– Nu visar vi verkligen att Göteborg är en av Europas drivande städer när det gäller att testa och implementera nya koncept inom e-mobilitet.

Långsiktigt arbete
Viljeyttringen ”Electric Vehicles for Smart Cities and Communities” skrevs under i förra veckan vid en ceremoni i Bryssel, där Göteborg representerades av trafiknämndens andre vice ordförande Henrik Munck. Idag har den stöd av städer, regioner och företag i 15 länder, förutom Göteborg bland andra Köpenhamn, Barcelona, Dundee, Newcastle och Paris-regionen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott fick information om ärendet på onsdagen. På kort sikt innebär viljeyttringen inte några nya projekt eller arbetsmetoder för Göteborg.

– Det här är ett långsiktigt, strategiskt arbete som inte är så konkret ännu, säger Sebastian Marx.

Bilindustrin mår bra
– Men vi har ju en välmående bilindustri i Göteborg just nu och många innovationer runt e-mobilitet, till exempel bussarna på linje 55.

– Med det här initiativet vill vi försöka få ännu mer fart på aktiviteterna i Göteborg. Och vi hoppas få med oss små och medelstora innovativa Göteborgsföretag ut på den europeiska marknaden, säger Sebastian Marx.

Ett mål med viljeyttringen är att minst 50 procent av de deltagande företagen ska vara små eller medelstora. Att utbyta erfarenheter är en viktig grundbult i samarbetet.

– Erfarenhetsutbyte kan låta flummigt, men är väldigt viktigt när man ska introducera ny teknik, säger Sebastian Marx.

– Med hjälp av andra städer som är aktiva på området, kan vi jämföra olika standarder och lösningar. Då kan vi undvika misstag som andra gjort och hitta de bästa lösningarna för Göteborg.

465A.jpg

De som undertecknade avsiktsförklaringen är fr v:
Karine Sbirrazzuoli, Head of European projects, Urban foresight

Bruno Flinois, loordinator för French electromobile cities and local authorities club
Henrik Munck, City of Gothenburg
Will Dawson, City of Dundee
Violeta Bulc, EU commissioner for Transport
Tahir Ali, City of Birmingham
Jean Coldefy, City of Lyon
Lutz Heuser, Urban Institute, chair of the action cluster urban mobility of the European innovation partnership on smart cities and communities