Trafikkontoret i Göteborg anlitar nu experter för att kontrollera att den gatsten man köper från Kina produceras "i säker och hälsosam arbetsmiljö". Tillsammans med tre andra städer har Göteborg uppdragit åt organisationen SwedWatch att undersöka villkoren i stenbrott och fabriker.

Bakgrunden är radioprogrammet Kalibers avslöjande våren 2006 om urusla villkor för stenarbetarna i Fujianprovinsen, som står för 70 procent av den kinesiska stenexporten.

Där hade arbetarna varken ansiktsmasker eller bullerskydd trots att de jobbade sju dagar i veckan, 12-13 timmar om dagen, i ett inferno av buller och damm från torrslipningen av sten.

Månadslångt totalstopp

De ansvariga på trafikkontoret togs på sängen av avslöjandet, men tog snabbt tag i frågan. Först infördes ett totalstopp för sten från Kina, men det varade bara i någon månad eftersom det kunde vara ett brott mot lagen om offentlig upphandling.

Den 1 juli 2006 infördes i stället ett socialt kontraktsvillkor:

”Leverantören skall, vid leveransen av stenprodukter, kunna visa att stenen producerats/bearbetats i en för arbetarna säker och hälsosam arbetsmiljö i enlighet med reglerna i de internationella konventioner som Sverige är anslutet till.”

– Men villkor utan kontroll är inte så meningsfullt. Därför har vi anlitat SwedWatch som arbetar på ett sätt som tilltalar oss, med kontroller även utanför fabrikerna, till exempel genom att prata med lokalbefolkningen, säger Anders Roth, miljöchef på trafikkontoret.

Kommunalt samarbete en förutsättning

SwedWatch, som till största delen finansieras av biståndsmyndigheten Sida, reser i oktober till provinserna Fujian och Shandong för att kontrollerna arbetsmiljön i stenbrott och bearbetningsfabriker. Swedwatch får totalt 200.000 kronor för uppdraget.

– Vi bedömer att vi får en bra kontroll. SwedWatch har hög kompetens och ska samarbeta med kollegor i Finland och Nederländerna, säger Anders Roth.

Stockholm, Malmö och Örebro – som alla har liknande krav – är med och bekostar uppdraget till SwedWatch.

– En förutsättning för att vi har kunnat beställa genomgång på anläggningar i Kina, är samarbetet mellan kommunerna, säger Anders Roth.

Uppföljningen genomförs dels genom att begära in redovisningar av hur entreprenörerna uppfyller det sociala kontraktsvillkoret, dels genom besök som SwedWatch genomför. De ska färdigställa sin rapport under vintern.

Ska arbeta vidare på andra områden

Frågan är då om det blir så billigt att köpa sten från Kina, om nu arbetsvillkoren ska vara som i Sverige.

– Kinesisk sten kommer säkert att vara billigare än svensk eftersom lönerna är så låga i Kina. Även med bra arbetsförhållanden blir kostnaderna för arbetskraften lägre i Kina, säger Anders Roth.

Men han tillägger:

– Sen är nästa fråga om det miljömässigt är vettigt att frakta sten över halva jordklotet, när det finns sten i Sverige. Men vi får ta en fråga i taget.

– De sociala frågorna är relativt nya för oss som kunder och för flera av våra entreprenörer. Vi märker att det är ett ömsesidigt lärande. Vi valde att börja med sten, men vi kommer att arbeta vidare inom andra områden framöver, säger Anders Roth.