Avsiktsförklaring för bättre miljö. De närmaste åren kommer vi få se fler elbussar i Göteborg när Västtrafik, Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad bestämt sig för att öka takten i övergången till elbussar i Göteborgsområdet.

De tre parterna har kommit överens om en avsiktsförklaring med ambitionen att snabba på utbyggnaden av antalet elbussar. Anledningen är miljöskäl – elfordon minskar problem med buller och dålig luftkvalitet.

I dag kör fyra elbussar och sju laddhybrider på linje 55. Men det arbetas nu för fler eldrivna bussar, bland annat på linje 60 mellan Redbergsplatsen och Masthugget.

Totalt planeras för ett tjugotal eldrivna bussar de kommande åren och på sikt många fler. Inledningsvis kommer de att införas i de befintliga avtal som Västtrafik har med företagen som kör trafiken. 2020 ska busstrafiken upphandlas på nytt och då kommer elektrifiering att vara en del av ordinarie upphandling.

I samarbetet som nu startar kommer parterna att diskutera val av teknik, kostnader, rollfördelning och ägandefrågor.