Teststad i EU-projektet Move21. Den 27 oktober lanseras Göteborg som teststad inom EU-projektet Move21. Det innebär att nya lösningar som till exempel gör det smidigare att ta sig fram och parkera sin cykel när man ska vidare med buss, spårvagn eller färja. Det är i tre områden i Göteborg som detta ska testas: Lindholmen, Klippan och Nordstan.

Åtgärder för att minska trafikvolymerna och förbättra framkomligheten är högsta prioritet för Göteborg och andra städer som växer och förtätas. Det är också avgörande för att minska miljö- och klimatpåverkan från trafiken, i linje med målen i Göteborgs Stads nya miljö-och klimatprogram.

– De lösningar som utvecklas i Move21 kommer att spridas inom hela Europa för att bidra till våra städers omvandling till smarta nollutsläppsnoder för transporter, resor och logistik. Göteborg är en av de tre städer som går först, säger Suzanne Green, projektledare på trafikkontoret.

Målet att koppla ihop olika trafikslag

Målsättningen med Move21-projektet är att främja mer effektiva och hållbara trafikflöden i Göteborg och andra europeiska städer, bland annat genom att bättre koppla ihop resor och godstransporter mellan olika transportslag.

I praktiken kan det till exempel handla om lösningar som gör det smidigare att ta sig fram och parkera sin cykel när man ska vidare med buss, spårvagn eller färja. Eller lösningar som skapar effektiva noder för godstransporter och som bidrar till att fordonens kapacitet kan utnyttjas på ett bättre sätt och transportsträckan minskar.

Syftet är att underlätta resandet och transporterna i Göteborg och göra dem mer hållbara.

Tre testområden

Göteborg, Hamburg och Oslo är utsedda till teststäder, så kallade living labs, i Move21. I Göteborg har ett stort antal aktörer tillsammans valt ut fysiska områden där test och utveckling kan ske och nu blir Lindholmen, Klippan och Nordstan testområden.

– Här ska vi utveckla, testa och visa upp mobilitetslösningar i riktiga miljöer och situationer, och med verkliga användare istället för testpersoner, säger Suzanne Green.

De tre utvalda områdena har stor potential att utveckla smarta lösningar för både gods- och persontrafik. Men förutsättningarna skiljer sig åt.

I och kring Nordstan är det i dag väldigt ont om utrymme och lite rörigt, bland annat grund av de omfattande byggena där. Det gör att lösningar för att förbättra framkomligheten står i fokus, inte minst för cyklister och fotgängare.

Vill bygga vidare på Lindholmsleveransen

I Klippan däremot är det ganska gott om ytor, medan områdets potential som knutpunkt för resor och transporter är ganska outnyttjad idag. Det gäller inte minst älvens potential.

Lindholmen är ett dynamiskt och växande område där projektet bland annat kan titta på hur man kan bygga vidare på Lindholmsleveransen, en samlastningslösning för avfall, gods och paket, som redan finns i området.

– Målet är att få fram lösningar som främjar en flexibel och hållbar samordning av olika transportsätt där både resenärer och de som transporterar olika saker ska kunna erbjudas en integrerad och sömlös lösning, Suzanne Green, projektledare på trafikkontoret.

I Göteborg leds arbetet inom Move21 av trafikkontoret. Därutöver deltar kretslopp och vatten, Business Region Göteborg, Göteborgs Stads Parkering AB, Renova AB, Volvo Technology AB och RISE. Ambitionen är dock att få med sig andra aktörer i projektet, inte minst lokala aktörer, i de tre testområdena.