Göteborgs Stads trafikkontor tar nu täten för ett internationellt cykelprojekt där sex europeiska städer ska växeldra varandra fram till nya kunskaper. På tisdagen trampar den tre år långa EU-finansierade satsningen igång – och startskottet går i Göteborg.

– Det här handlar i första hand om att lära oss sälja in cykeln till rätt målgrupp, säger Eva Rhodin som är enhetschef på trafikkontoret där man sedan flera år arbetat intensivt med att ge cykeln högre status.

Bättre kunskap om potentiella cyklister

– Vi har investerat mycket pengar på att förbättra infrastrukturen, men kanske inte lyckats ökat cyklandet i samma utsträckning, säger hon.

Den ansökan som trafikkontoret skickade till EU handlade därför om att i första hand utveckla två saker:

• att förbättra kunnandet om den potentielle cyklisten.
• att utveckla marknadsföringen så att den ger optimal utdelning.

Vill få fler att återupptäcka cykeln

I hård konkurrens fick göteborgarna gehör för sitt projekt som tilldelades cirka två miljoner Euro. Mer än en fjärdedel, 560 000 Euro, är öronmärkta för Göteborg som ska styra den treåriga satsningen. Utöver Göteborg ingår ytterligare fem europeiska städer i projektet: Budapest, Eindhoven, London, Parma och Riga.

Trafikkontoret genomförde redan för ett par år sedan en stor cykelundersökning som gav värdefulla kunskaper. Med undersökningen som bakgrund identifierade trafikkontoret två grupper där man tror sig kunna hitta många framtida cyklister:

– Dels de som idag är mellan 35 och 50 år och regelbundet cyklade när de var mellan 15 och 25 år. De vill vi gärna försöka få att återupptäcka cykeln, säger Eva Rhodin och fortsätter:

– Den andra gruppen är de som idag studerar. Ju fler studenter som väljer cykeln idag kommer – desto större blir vår potential framöver.

Städerna har olika utgångspunkter

Men Eva Rhodin och hennes kollegor är förstås också väl medvetna om att de sex städer som ingår i projektet har ganska skilda utgångspunkter för nya insatser.

– Mest gemensamt har vi antagligen med London och Eindhoven i Holland.

Med veckans kick-off i Göteborg börjar den långa resan mot större kunskap om den framtida cyklisten. Våren 2013 är det dags att summera.

Läs mer:
Vårt Göteborgs artiklar om cykling i Göteborg