Julstadens ljus visas upp. Belysningens betydelse för städer är diskussionsämnet när hundra ljusproffs från hela världen samlas i Göteborg 16-19 november. Det är nätverket Lighting urban community international, LUCI, som samlas till årlig konferens. Då blir det också smygpremiär för julbelysningen på Avenyn.

Nätverket LUCI, bildades 2002 i franska Lyon. Ett år senare gick Göteborgs Stad med och idag består det av 65 städer runt om i världen. Dessutom ingår 35 associerade medlemmar, det vill säga företag och organisationer inom belysningsbranschen.

16-19 november är det dags för nätverkets årliga konferens som för första gången hålls i Göteborg.

– Då kommer drygt hundra personer hit. En del är långväga gäster från Kina, Japan, Korea och Mexiko. Och nästan alla europeiska länder är representerade, säger Ingemar Johansson på trafikkontoret.

Ljusets stadsutvecklande roll
Det är belysningens betydelse för stadsutvecklingen som står på programmet, och miljö- och hållbarhetsfrågorna är i fokus. Under förmiddagarna redovisas tre olika projekt som genomförts inom ramen för nätverket.

I ett av projekten, som presenteras av staden Glasgow, är Göteborg med på ett hörn.

– Det handlar om ljusfestivaler och hur de kan bidra till städers utveckling. Där är Julstaden med som ett exempel, säger Ingemar Johansson.

Leipzig har utvecklat en ljusstrategi som går hand i hand med hållbar utveckling.

– Många städer använder deras strategi som ett verktyg för att få så lite miljöpåverkan som möjligt. Den innehåller bland annat adaptiv belysning, det vill säga att ljuset dämpas när det inte behövs, säger Ingemar Johansson.

Dämpad belysning spar energi
Staden Eindhoven rapporterar om hur EU-projektet Plus fortlöper – även det genomsyras av hållbarhetsaspekten. Konferensen innehåller också så kallade speed networking sessions.

– Där har deltagarna möjlighet att ta upp egna intressanta projekt. Vi har anmält oss för att prata om EOSOLi, energy saving outdoor lighting. Det är ett system för att kontrollera och styra belysningens styrka, säger Ingemar Johansson.

Dessutom får konferensen besök av vår mest internationellt kända arkitekt Gert Wingårdh, och forskarna Jörgen Thuang och Björn Löfving berättar om de senaste rönen kring ögats förmåga att uppfatta ljus.

– När vi blir äldre får vi svårare att se kontraster. Därför har de utvecklat ett verktyg för arkitekter som gör att byggnadernas ljussättning kan anpassas efter åldersförändringarna, säger Ingemar Johansson.

Smygpremiär för Julstaden
När mörkret sänker sig vill Göteborg förstås visa upp stadens stolthet när det gäller belysning

– Julstaden. Egentligen tänds den inte upp förrän 9 december, men när det kommer ljusintresserade långväga gäster görs förstås ett undantag.

– Så under konferensdagarna tänds belysningen på Avenyn – för att sedan släckas ned igen, säger Ingemar Johansson.