500 ledande flygmotorforskare samlas i Göteborg 2011 när International Society of Airbreathing Engines ordnar sin 20:e kongress. "Det är ett viktigt möte som stärker oss som mötesstad och i ett mycket aktuellt ämne – flygets miljöpåverkan", säger Lennart Johansson på Göteborg & Co.

Volvo Aeros satsning på lättviktskonstruktioner har rönt stort intresse internationellt och företaget är nu med i utvecklingen av nästa generations flygmotorer. Tidigare forskning och utveckling runtom i världen har från 1970 och fram till idag halverat bränsleförbrukningen. Dagens forskningsresultat beräknas ge ytterligare en halvering till år 2020.

1.800 hotellnätter

ISABE:s kongress äger rum vartannat år, växelvis mellan USA, Europa och övriga världen. Mötet i Göteborg väntas generera 1.800 hotellnätter och ett turistiskt inflöde på drygt sex miljoner kronor.