Fokus på kollektivtrafik. Den 5-7 oktober är Göteborg värd för en internationell konferens om hur vi ska få människor att resa på ett mer hållbart sätt. 300 deltagare från främst Europa väntas och Göteborgs Stad får flera chanser att visa upp sitt arbete.

Temat för konferensen är ”Urban Governance: getting people on board!”. Bakom står den internationella branschorganisationen UITP, International Association of Public Transport.

− Konferensen handlar framför allt om kollektivtrafik. Till exempel hur vi planerar våra städer och hur man kan använda styrinstrument för att få folk att resa mer hållbart, säger Frida Karlge, biträdande kollektivtrafikchef i Göteborgs Stad.

Göteborg ett bra exempel
Att Göteborg har fått chansen att vara värd för den internationella konferensen har bland annat att göra med trängselskatten och de åtgärder som planeras i samband med införandet 2013.

− UITP ser trängselskatten och åtgärderna som ett bra exempel och ville lägga konferensen här. Värdskapet ger oss möjlighet att få visa upp Göteborg på olika sätt och berätta vad vi har åstadkommit, men också vad vi planerar på området hållbart resande, säger Frida Karlge.

Bland talarna märks kommunstyrelsens ordförande Anneli Hulthén och Västtrafiks vd Lars Backström. Konferensens värdskap delas mellan Göteborgs Stad och Västtrafik.