Göteborg Vatten har beslutat att fasa ut alla sina 80 bensinbilar mot miljöbilar, i enlighet med Göteborgs Stads miljömål. Förvaltningens egen miljöpolicy har uppdaterats och med riktat stöd från kommunledningen har Göteborg Vatten gjort en rivstart. Bara i år har cirka 30 gamla bilar bytts ut mot miljöfordon.

– Vi behövde förnya den åldrade vagnparken som var olämplig både ur miljö- och säkerhetsaspekt. Med hjälp av en konsult har vi tagit fram rekommendationer för framtiden, säger Tommy Ekblad, sektionschef på Göteborg Vatten Rörnätsservice.

”Inga transportmedel kan ersätta bil i vår verksamhet”

Tidigare köpte förvaltningen själv in bilar, men i och med nya policyn leasas de istället från Gatubolaget Teknisk service, som också kommer att stå för service och underhåll.

6732.jpg
Tommy Ekblad tycker att total leasing är attraktivt, det ger en fördelning av kostnaderna och innebär mindre resurskrävande hantering.

– Det är viktigt att offentlig förvaltning går i spetsen för att följa kommunledningens mål och direktiv. Samtidigt måste verksamheten fungera. I vår verksamhet finns inga transportmedel som kan ersätta bilen, säger Tommy Ekblad.

Har manuell växellåda

– Idag fungerar miljöfordonen i de flesta fall bra, varför det inte finns några skäl att avstå, fortsätter han.

Miljöbilarna saknar dock automatlåda, vilket kan vara ett problem ur arbetsmiljösynpunkt eftersom förarna kör många sträckor i tät trafik. Istället utrustas de nu med handsfree för att samtidigt kunna prata i telefon och växla.

Poolbilar för resor i tjänsten

Göteborg Vatten har också bilpooler med bilar leasade från Teknisk service, en bilpool på Ringön och en på Norra Hamngatan. I förvaltningens resepolicy anges att personalen företrädesvis ska använda förvaltningens miljöfordon för resor i tjänsten.

– Bilpooler för persontransporter optimerar resursutnyttjandet, säger Tommy Ekblad.