Vad ska Göteborgs nya lånecyklar heta? Den frågan bollas nu vidare till göteborgarna. Tävlingen om bästa namn pågår mellan den 10 och 23 maj och vinnaren presenteras 18 juni. Systemet med lånecyklar lanseras 10 augusti i samband med Kulturkalaset.

I slutet av maj börjar de första lånecykelstationerna byggas. Efter sommaren ska det finnas 500 blå cyklar på 40 stationer runt om i de centrala delarna av stan.

Ska ge positiv känsla

Lånecyklarna är en del av arbetet med att profilera Göteborg som en cykelvänlig stad.

– Göteborg ska vara en stad där cykeln ses som ett färdmedel som kompletterar andra trafikslag. Tanken är att man ska kunna låna en cykel för att ta sig kortare sträckor i stan, säger Carin Kling på trafikkontoret.

Inför lanseringen i augusti ska lånecykelsystemet namnges.

– Vi letar efter ett namn som ger en positiv känsla av en stad där du kan röra dig flexibelt med cykel, säger Carin Kling.

Helt reklamfinansierat

Allmänheten är välkommen att delta i tävlingen som pågår mellan 10 och 23 maj. Bidragen lämnas på Göteborgs stads webbplats för lånecyklar. Vinsten är ett årskort som gör att man kan låna cyklar under 2010 och hela 2011.

Juryn består av kommunstyrelsens ordförande Anneli Hulthén, kommunstyrelsen vice ordförande Jan Hallberg, trafikkontorets direktör Lars-Bertil Ekman och kommunikationschefen på JCDecaux, Carina Herly.

Lånecykelsystemet är helt reklamfinansierat och administreras av JCDecaux. Kollektivtrafikresenärer och turister ses som den största målgruppen.

Redan 10 juli – en månad innan cyklarna finns på plats – går det att köpa årskort via nätet. Det ska också finnas möjlighet att köpa ett tredagarskort vid stationerna i samband med att cykeln lånas.