Det har hänt spårvagnsolyckor i Göteborg på grund av att gående har missförstått trafiksignalerna. Nu går trafikkontoret ut med en enkät på webben där alla göteborgare får chans att tolka signalerna.

– Vi vet att det finns en viss osäkerhet om vad som gäller, bland annat för att det finns flera olika typer av spårövergångar, säger Peter Rydén, säkerhetsansvarig för spåranläggningar på Trafikkontoret.

”Det verkar råda lite förvirring”

– På vissa ställen har vi röd gubbe som tänds när det kommer en spårvagn, på andra är det grön gubbe när det inte kommer spårvagn. Och så finns det övergångar med uppmärksamhetssignal, alltså gult blinkande.

Signalfärgerna rött och grönt är inte så svåra att förstå. Men blinkande gult ljus? Och röd gubbe ihop med övertäckt grön gubbe?

– I utredningar efter olyckor har vi sett att det verkar råda lite förvirring, till exempel kring det gula blinkande: vad varnar det för egentligen? Det kanske går buss i samma område.

Åtta snabba frågor

– Och ibland är det oklart vilken signal som gäller för vilken fil i gatan, så placeringen kan vara avgörande också, säger Peter Rydén

Han hoppas nu att många göteborgare tar sig tid att svara på enkäten, som ligger ute under någon vecka. Enkäten har bara åtta snabba frågor. Den har satts ihop av trafikforskare på Chalmers tekniska högskola som tidigare hjälpt Trafikkontoret med designen av själva spårövergångarna.

Nu handlar det alltså om hur signalerna ska utformas – och placeras – för att övergångarna ska bli så bra och säkra som möjligt.

Rapport kommer före sommaren

– Vi vill veta vad göteborgarna tycker. Sen får vi se hur vi kan gå vidare, säger Peter Rydén.

– Före sommaren hoppas vi ha en rapport från Chalmers. Då ska vi sätta oss ner med trafikutövaren Göteborgs Spårvägar och diskutera om något ska förändras.

Hittills har cirka 250 personer svarat på enkäten. Forskarna på Chalmers är mycket nöjda om de får in 1.000 svar.