Just nu har göteborgarna chansen att tycka till om hur det framtida Södra Älvstranden ska se ut efter att den mesta biltrafiken letts ner i Götatunneln. Här på Vårt Göteborg kan du själv vara med och påverka planeringen genom att rösta på något av de olika alternativ som finns för var spårvagnarna ska gå på älvstranden.

Hur vill du att den nya staden på Södra Älvstranden ska se ut när Götatunneln tas i bruk 2006? På stranden planeras bland annat nya bostäder och en strandpromenad. Staden ska återigen nå ner till älven när de flesta bilar istället leds genom Götatunneln.

Planerna visas under hösten

Just nu visar stadsbyggnadskontoret planerna för hur trafiken ska gå på Södra Älvstranden. Alla får lov att lämna synpunkter fram till och med den 25 november. På tre olika ställen i stan finns en utställning som visar planerna.

Rösta på nätet

En viktig del i den nya älvstranden är hur den nya spårvägen och lokalkörbanor för den begränsade biltrafik som ändå finns kvar ska ledas. Bygget av den nya spårvagnslänken mellan Järntorget och Lilla Torget börjar 2006. Här på Vårt Göteborg kan du själv göra din röst hörd genom att rösta på något av de alternativ som finns. Du kan också skriva egna kommentarer.

– Det är första gången stadsbyggnadskontoret använder webbtekniken genom att låta medborgarna välja mellan olika alternativ genom att trycka på valknappar på datorn, säger Kristian Pedersen, informationschef på stadsbyggnadskontoret.

Presenterar omröstningen

Vårt Göteborg kommer efter den 25 november att presentera resultatet av omröstningen här i nättidningen och för politikerna i byggnadsnämnden och stadsplanerarna på stadsbyggnadskontoret.

Var ska spårvagnen gå?

Här nedan presenteras kortfattat de tre olika alternativ på hur spårvagn och biltrafik ska gå på älvstranden. Tag chansen och tyck till.

69D8.jpg

Illustration: Stadsbyggnadskontoret / WSP

  • Alternativ 1 – Spårvagnen går på Stora Badhusgatan.

  • Alternativ 2 – Spårvagnen går på Skeppsbron.

  • Alternativ 3 – Både spårvagnar och bilar kör på delar av Skeppsbron och på delar av Stora Badhusgatan.

2C00_2.gif

Omröstningen avslutades kl 24 den 25 november


Cookie används vid omröstningen – läs mer>>


Här nedan finns en mer detaljerad beskrivning av de tre alternativen:

Alternativ 1:

Spårvagnen går på Stora Badhusgatan, en bit ifrån kajen. Den lokala biltrafiken leds däremot utefter kajen på Skeppsbron. Gång- och cykelstråk närmast kajen.


4304.gif


Alternativ 2:

Här går spårvagnen på Skeppsbron. Den lokala biltrafiken leds istället på Stora Badhusgatan, en bit ifrån älvstranden. Alternativt kan även biltrafiken gå på Skeppsbron. Stora Badhusgatan blir då en ren lokalgata. Gång- och cykelstråk närmast kajen.


2E78_2.jpg


Alternativ 3:

I detta alternativ kommer både spårvagnar och bilar att köra på Skeppsbron på norra sträckan. Dessutom blir det biltrafik på Stora Badhusgatan och på södra delen även spårvagnar. Gång- och cykelstråk närmast kajen.

4BE4_3.jpg

Omröstningen avslutades kl 24 den 25 november


Cookie används vid omröstningen – läs mer>>


5AFA.jpg

Så här skulle Södra Älvstranden kunna se ut efter 2005. (Bilden visar alternativ 2). Fotomontage: SCC / Healthy Graphics


FAKTA utställningar:

Programförslaget och förstudien visas under tiden

15 oktober – 25 november 2003 på följande platser:

Stadsbyggnadskontoret

Köpmansgatan 20 (vid Gustaf Adolfs Torg)

Öppet måndag-fredag kl 8-16

och lördagen 22 november kl 10-16

Stadsdelsförvaltningen Centrum

Engelbrektsgatan 71

Öppet måndag-fredag kl 8-16.30

Stadsdelsförvalningen Linnéstaden (biblioteket)

Tredje Långgatan 16

Öppet måndag, tisdag och torsdag kl 9-19,

onsdag och fredag 9-17.

Ett samrådsmöte anordnas

tisdagen den 21 oktober kl 18 i Stadsbyggnadskontorets informationssal, Köpmansgatan 20, 1 trappa ned.

Upplysningar om programförslaget lämnas av

Lennart Widén, tfn 031-61 15 69 eller

Eva Carlfjord-Mattsson, tfn 031-61 25 50

och om förstudien av Jan Rinman, tfn 031-61 12 84.

Skriftliga synpunkter på programförslaget och förstudien tas emot av:

Byggnadsnämnden

Box 2554

403 17 Göteborg

senast den 25 november 2003.

E-post: sbk@stadsbyggnad.goteborg.se