Göteborgs nya italienska spårvagn får klart godkänt i en enkät till drygt 300 resenärer. Fjorton av 22 egenskaper får betyget fyra eller fem på en femgradig skala. Fast ljudet inne i vagnen är inte bra och hållplatsutropen hörs dåligt.

– Det uppfattas som mycket positivt att det är lätt att gå på och av, röra sig ombord, att det är gott om plats och att ljus och ventilation är bra. Resenärerna upplever miljön som säker och känner sig trygga ombord, säger Lennart Löfberg, affärsområdeschef för Göteborgs Stadstrafik.

Hållplatsutrop hörs dåligt

Däremot var resenärerna inte lika nöjda med ljudnivån inne i vagnen, som upplevs för hög, samtidigt som hållplatsutropen inte hörs tillräckligt bra. Det är dock något som Göteborgs Spårvägar och trafikkontoret arbetar tillsammans med leverantören för att förbättra.

Resenärerna fick även svara spontant på vad de tyckte var bättre respektive sämre jämfört med andra spårvagnar.

– Andelen som spontant tycker att något har blivit bättre överstiger med stor marginal andelen som anser att något blivit sämre, säger Lennart Löfberg.

30 nya vagnar i trafik innan årets slut

Enkäten genomfördes i november förra året. Då ställdes även frågan vad man tycker om att det inte längre är möjligt att köpa biljetter hos föraren. Mer än hälften av de tillfrågade tycker att det är bra, för då går resan snabbare. Av dem som var kritiska till nyordningen, var tio procent mycket negativa.

Den nya spårvagnsmodellen sattes i trafik i Göteborg i somras. Idag rullar sju nya vagnar på olika linjer och innan året är slut ska cirka 30 vagnar vara igång.