Färdtjänsten i Göteborg får lysande siffror i en kvalitetsundersökning som gjorts på uppdrag av Svenska Lokaltrafikföreningen. Hela 95 procent av användarna säger sig vara nöjda med resan.

– Det är naturligtvis oerhört positivt. Jag tror att det är vårt kvalitetsarbete som gett resultat, vi har jobbar hårt och brett för att det ska bli bättre, säger Peter Norling, kvalitetssamordnare på Färdtjänsten.

Bästa resultatet hittills

Göteborg får bättre betyg än Stockholm och Sverige som helhet. Där är motsvarande siffror 85 respektive 89 procent i undersökningen som gjorts på uppdrag av Svenska Lokaltrafikföreningen.

Det här är det bästa resultatet hittills, men Peter Norling har märkt att siffrorna varit på väg upp en tid.

– Vi märkte en nedgång i upplevd nöjdhet efter att resorna begränsats till 120 per år för ett och ett halvt år sedan, men efter en tid började det gå upp igen. Nu har vi resurser att klara alla resor och de allra flesta klarar vi i rätt tid.

Begränsningen har inneburit att normalresenären idag åker något mindre än tidigare. Dessutom har Flexlinjen byggts ut.

Ekonomi i balans

Ekonomiskt har det minskade resandet inneburit att ekonomin förbättrats radikalt.

Från ett befarat underskott på upp till 25 miljoner för 2004, till vad som ser ut att bli ett överskott på 15 miljoner kronor.

– Men det räcker med att varje resenär gör en resa mer så är det uppätet, säger Peter Norling.

Det som återstår att jobba vidare med är att alla inte känner sig trygga med färdtjänstresan. Nästan 10 procent av resenärerna säger sig inte känna sig helt trygga under resan.

– Sen vi satsade på förarutbildningar har det blivit bättre. Det andra som upplevs negativt är om vi inte kommer i tid, dock kommer vi inom 10 minuter från utlovad tid vid 92 procent av alla resor.