Nu är upphandlingen av det nya lånecykelsystemet klar. I en första etapp placeras 500 cyklar ut på 40 stationer i de centrala delarna av stan. Mot slutet av sommaren kan göteborgarna börja trampa runt på de blå cyklarna.

Fullt utbyggt ska systemet omfatta 1.000 lånecyklar och hälften placeras ut redan i slutet av augusti. Systemet är reklamfinansierat men användarna måste registrera sig och betala en mindre summa.

– Förutom säsongskort ska det finnas möjlighet att köpa endagskort eller turistkort, säger Lisa Edler, upphandlingsledare på trafikkontoret.

Cyklarna ska finnas i anslutning till kollektivtrafik

Alla som fyllt 18 år kan låna cyklarna som lämnas tillbaka på valfri station. De byggs på strategiska ställen där många människor passerar – från Stampen och Gårda i öster till Haga och Linnéstaden i väster. Många av stationerna placeras i direkt anslutning till kollektivtrafikens knytpunkter.

Tanken är att cyklarna ska vara ett komplement till kollektivtrafiken och på sikt bidra till minskad biltrafik i city.

2013 ska lånecykelsystemet vara helt utbyggt

Mediebolaget JCDecaux har fått uppdraget att bygga och administrera det nya reklamfinansierade lånecykelsystemet. Företaget har redan idag hand om en stor del av utomhusreklamen i Göteborg.

– Men den totala mängden reklam i stan ökar inte. Lika många reklamanordningar som sätts upp måste plockas ned – mindre attraktiva ställen byts mot mer eftertraktade placeringar, säger Lisa Edler.

Enligt avtalet får också reklam placeras på cyklar och hjälmar.

Lånecykelsystemet i Göteborg ska vara fullt utbyggt 2013. Idag finns liknande system i Stockholm, Berlin, Oslo och franska Montpellier.