Många svar kom in under medborgardialog. Fler än 6000 svarade på en webbenkät, 300 deltog i fokusgrupper och 1000 personer besökte utställningar i Göteborg, Mölndal och Partille. Det är facit för medborgardialogen Next Stop 2035, om framtidens kollektivtrafik.

Medborgardialogen pågick under oktober och november, bland annat med hjälp av en lysande vit spårvagn på Drottningtorget, som gjorts om till utställningslokal.

Fler tvärförbindelser behövs
Resultatet blir nu en viktig pusselbit när Västra Götalandsregionen och kommunerna Göteborg, Mölndal och Partille fortsätter arbetet med ett förslag till framtidens kollektivtrafik i området.

– Vi har fått in värdefulla synpunkter, säger Sofia Hellberg, strategisk trafikplanerare på Göteborgs stad.

– Det som deltagarna är mest eniga om är behovet av tvärförbindelser i de yttre delarna av stadsnätet så att man slipper in till centrum och vända. Det gäller bland annat Mölndal-Frölunda.

Skiljer inte så mycket mellan olika områden
Många känner tveksamhet inför att ha för många byten under en resa. Deltagarna är också positiva till nya trafikeringskoncept som till exempel nya snabbussar (så kallad bus rapid transfer – BRT) och högbana.

– Intressant att det inte är så stora skillnader mellan olika områden i staden. Åsikterna är i huvudsak desamma oavsett om du bor i Askim eller Angered, Majorna eller Mölndal, säger Jörn Engström, utredningsledare på Västra Götalandsregionen.

Skillnader som kan noteras är att äldre människor tenderar att värdesätta närhet till hållplats, att män prioriterar att komma fram snabbt samt att kvinnor föredrar sådant som förenklar resan. Män är också något mer positiva till det som uppfattas som helt nya trafikslag.

Jörn Engström betonar att mycket av det som framkommer är sådant som redan finns med i planerna som tjänstemännen skissat på. Bland annat att avlasta Brunnsparken, att man vill kunna välja mellan snabbare linjer med få stopp och linjer där det är närmare mellan hållplatsen, att vi ska ha både spårvagnar och bussar med mera.

– Nu ska vi ta med oss resultaten av dialogen in i vårt förslag. Sedan blir det en fråga för politikerna att prioritera mellan olika mål och besluta om resurser. Ett beslut om målbilden för kollektivtrafiken i Göteborg, Mölndal och Partille väntas under hösten 2016, säger Sofia Hellberg.