Närmare tvåtusen göteborgare har deltagit i Vårt Göteborgs omröstning på Internet om planerna för Södra Älvstranden när biltrafiken ska gå genom Götatunneln. Alternativet där spårvagnen går på Skeppsbron och vidare utmed älven har fått 65 procent av rösterna. I de skriftliga kommentarerna efterlyser många restauranger, caféer, parksoffor, blommor och grönt längs strandpromenaden.

Aldrig förr har Stadsbyggnadskontoret fått in så många synpunkter från medborgarna i ett enskilt planärende.

58BC.jpg

– Nu ska vi titta inte bara på hur folk har röstat utan vad de har sagt också. Vi gör en utvärdering som ska bli ord på vägen i det fortsatta planeringsarbetet. Fram i februari räknar vi med att ha kommit så långt att vi kan ge politikerna ett underlag för att fatta beslut om vilket alternativ man ska gå vidare med, säger Kristian Pedersen, informationschef på Stadsbyggnadskontoret.

Ett par hundra är normalt

När omröstningen avslutades vid midnatt på tisdagskvällen hade 1.996 personer utnyttjat den nya tekniken och lämnat sina röster och synpunkter. Av de röstande så lade 1.290 sina röster på alternativ två. 522 röstade för alternativ ett och det tredje alternativet har fått 184 röster.

Över 700 av de röstande har också lämnat skriftliga kommentarer. Många har i sina kommentarer också efterlyst ett fjärde alternativ där varken spårvagnar eller bilar får köra längs älvstranden.

– Stort tack till alla som har deltagit i omröstningen och framför allt till dem som lagt till ytterligare synpunkter! Det blir jättespännande att gå igenom vad de som röstat har tyckt och tänkt utöver frågan som ställts, säger byggnadsnämndens ordförande Annelie Hulthén (s).

543E.jpg

– Ett par hundra brev med synpunkter är vad vi tidigare fått in i liknande ärenden, så det är många nya som nu tagit chansen att tala om vad de tycker, säger Kristian Pedersen.

Engagemanget kan öka

Göteborgarnas synpunkter kommer att vara en del i beslutsunderlaget när Byggnadsnämnden så småningom fattar beslut i frågan. Byggplanerna har i vanlig ordning också varit ute på remiss i stadens olika instanser, till exempel nämnder och bolag. Synpunkterna från dessa och från göteborgarna vägs samman innan det slutgiltiga beslutet fattas.

– Metoden är jättebra och det fantastiskt roligt att vi fått sånt gensvar. Jag hoppas att vi kan göra detta fler gånger, som ett led i samrådsprocessen. Avgörande folkomröstningar är ju en annan sak, men vi kan ha detta som en vägledning om vad folk tycker, säger Annelie Hulthén.

– Människor har väldigt många olika synpunkter och det i sig gör ju att vi får se frågorna ur en annan vinkel än den man tänkt på själv vilket är jättebra, säger byggnadsnämndens vice ordförande, Susanna Haby (m).

3F92.jpg

– Vi diskuterade faktiskt på byggnadsnämnden idag att när vi påbörjar programarbetet för Eriksberg, att vi kanske kan göra på samma sätt där. Det är inte ett lika stort område och frågan kanske inte blir ja och nej men det kan ändå vara ett sätt att få in synpunkter, säger Annelie Hulthén.

Öppet hus lockade många

Den nya spårvägslänken mellan Lilla Torget och Järntorget börjar byggas 2006. Frågan är var spåren ska ligga, längs Stora Badhusgatan (alternativ 1) längs älven (alternativ 2) eller kanske lite både och (alternativ 3).

– Man måste inte skriva långa brev till myndigheterna. Det stora gensvaret på omröstningen är en indikation på att om vi hittar enklare sätt att fånga människors synpunkter så kan engagemanget bli större, tror Kristian Pedersen.

Efter att planerna för spårdragningen kring Södra Älvstranden ställdes ut för en månad sedan så har intresset varit stort både från allmänheten och från medierna. Över 500 personer kom också till det öppna hus som Stadsbyggnadskontoret ordnat i lördags.

Alla synpunkter vägs ihop

489C.jpg

Även Susanna Haby är positiv till att låta medborgarna rösta på webben i till exempel byggärenden också i framtiden:

– Jag tycker att det är ett jättebra komplement för att få fler människor att bli aktiva i de olika processerna i Göteborgs Stad. Jag tycker gott att man kan använda sig av den här tekniken och ha en liknande process i andra större frågor, säger Susanna Haby (m).

Tar hjälp av Chalmers

– Men man kan aldrig säga att den enes synpunkt väger mer än någon annans utan det handlar om helheten. Detta är synpunkter som kommer fram i ett samråd, precis som i vilket samråd som helst, så ser jag det i alla fall. Vi har ju satsat extra resurser på sammanställningen så vi är beredda att ta hand om materialet, säger Susanna Haby.

Stadsbyggnadskontoret har nu fått ta del av materialet från omröstningen och två studenter från Chalmers ska sammanställa det och gruppera alla synpunkter kring till exempel bebyggelse och förslag på olika verksamheter som kan finnas längs älvstranden.

3EFC.jpg

Flest röster fick förslaget om spårvagn längs älven. Fotomontage: SCC / Healthy graphics