EU-pris till ElectriCity. De tysta bussarna på linje 55 har fått ännu ett pris – den här gången var det andrapriset i kategorin transformation i EU-nätverket Civitas tävling. Nätverket Civitas arbetar för rena och energieffektiva transportsystem och hållbara städer.

Priserna delades ut i polska Gdynia den 29 september till bra och smarta initiativ inom kollektivtrafik i europeiska städer.

ElectriCity tilldelades andra pris med juryns motivering:
”Göteborgs Stad har tagit ett stort steg framåt med ElectriCity, ett samarbete som sammanför näringsliv, akademi och samhälle i utvecklandet av nästa generations hållbara kollektivtrafik. Lösningen har flera positiva effekter exempelvis minskning av luftföroreningar och buller, som medför positiva effekter på sociala aspekter och stadsplanering.”

”Ser fram emot fortsatt spännande utveckling”
Electricity är ett samarbete mellan många parter, bland annat trafikkontoret i Göteborgs Stad, Västtrafik, Volvokoncernen och Chalmers. I projektet ingår el- och elhybridbussarna på Västtrafiks linje 55, det är också en experimentverkstad för forskning om bland annat elfordon, kollektivtrafik och stadsplanering.

– Att bygga framtidens Göteborg, med hållbar mobilitet och goda livsmiljöer, kräver innovativa lösningar och starka samarbeten. ElectriCity är ett gott exempel på vad vi gemensamt kan åstadkomma, vilket vi är mycket stolta över. Jag ser fram emot en fortsatt spännande utveckling, säger Göteborgs Stads trafikdirektör Stefan Eglinger.