Plats för 600 cyklar. Göteborgs första parkeringshus för cyklar öppnade under onsdagen. Det ligger vid Gamlestadens resecentrum. I huset finns det plats för 600 cyklar. “Det känns roligt att det äntligen är på plats och kan börja användas”, säger Malin Månsson, cykelstrateg på trafikkontoret.

Parkeringshuset för cyklar ligger på kajen mot Säveån, 50 meter från Gamlestadens resecentrum där det går att resa kollektivt med pendeltåg, spårvagnar och buss.

– Vi vill att så många som möjligt cyklar till hållplatsen och åker vidare med kollektivtrafiken och då finns det ett behov att erbjuda en säker cykelparkering, säger Malin Månsson.

 Använder ytan effektivt

Det finns plats för 600 cyklar i parkeringshuset.

–  Skulle vi ha det som vanliga cykelparkeringar så hade det tagit väldigt mycket mer plats. Det är också en anledning till att vi tittat på den här typen av cykelgaragelösningar. Vi vill använda den övriga ytan kring

Det finns särskilda platser för till exempel lådcyklar och andra specialcyklar. Foto: Trafikkontoret

resecentrumet till annat än bara cykelparkering

Byggt för framtiden

Parkeringshuset är inte byggt för dagens behov sett till antalet platser, utan byggt för framtidens ökande hållbara resande.

– Så det kommer inte vara fullt de närmaste åren. Hade det varit fullt från början hade vi fått problem, då hade vi fått bygga ut.

Ska kännas säkert

Den som ställer sin cykel i garaget ska känna att det är säkert och alla cyklar, oavsett modell, går att låsa fast.

– Man ska känna sig trygg att cykeln står kvar och det ska kännas säkert att gå in för att parkera eller hämta sin cykel. Trygghetsfrågan kan vara lite utmanande i ett garage, men vi kommer att ha vakter som går rond och kameraövervakning.

Fler p-hus vid Västlänken

I framtiden planerar trafikkontoret för fler anläggningar för cykelparkering i Göteborg vid Västlänkens tre stationer vid Centralen, Haga och Korsvägen. De öppnar 2026-2027, så det finns tid att testa hur det första parkeringshuset fungerar.

– Vi kommer ha dialog med dem som använder och inte använder det och se hur vi kan utveckla parkeringshuset för att vara säker på att det är attraktivt att använda.