Antalet dödade och svårt skadade i Göteborgstrafiken sjunker. Sedan 2005 går statistiken åt rätt håll för de flesta grupper. Fotgängarna är undantaget. Bland gångtrafikanterna sker ingen minskning av antalet olyckor med allvarlig utgång de senaste åren. En orsak kan vara uppfattningen om att övergångsställen är säkra passager.

Trafikkontoret kommer nu med olycksstatistik för 2010. Den visar hur många fotgängare, cyklister, mopedister, mc-förare och bilister som dödats eller skadats allvarligt i trafiken.

År 2005 satte Göteborgs Stad ett mål för antal skadade och dödade i trafiken 2010. Man följde EU:s riktlinjer om att försöka halvera antalet på fem år. Fast det europeiska målet avsåg bara dödsolyckor.

– Vi stack ut litegrann genom att sätta målet för både dödade och svårt skadade, säger Suzanne Andersson på trafikkontoret.

Nollvision det enda rimliga

Hon kan nu konstatera att kommunen inte nått målet helt men att man är väldigt nära. Siffran har sjunkit från 337 personer år 2005 till 190 personer år 2010. De allvarligt skadade är flest, det var 325 personer år 2005 och 183 personer år 2010.

3E20.jpg
– Vi går stadigt åt rätt håll. Men vi är inte alls framme vid det slutgiltiga målet. Vi har en vision om att ingen ska dödas eller skadas i trafiken, säger Suzanne Andersson.

Sänkt hastighet sparar liv

Sedan början av 1990-talet har det hänt mycket. Då var det mellan 500 och 600 personer varje år som skadades allvarligt eller dog i trafiken. Att antalet stadigt minskar sedan dess hänger ihop med hastigheten.

– Det beror på ett systematiskt arbete med hastighetsdämpande åtgärder. Att vi säkrar konfliktpunkterna för de oskyddade trafikanterna. Som övergångsställen, cykelpassager och gångpassager, ställen där cyklister, fotgängare och mopedister möter bilar.

Ett exempel på en hastighetsdämpande åtgärd är förhöjda korsningar mellan cykelvägar och bilvägar, vilket får fordonen att sakta ner.

Fotgängare går mot strömmen

När man tittar på statistiken för olika grupper 2005 till 2010 står det klart att fotgängarna är den enda grupp som ligger på samma nivå de senaste åren, och där antalet allvarliga tillbud alltså inte minskar.

Suzanne Andersson kan inte säga än vad detta beror på. Trafikkontoret kommer under våren att analysera de olyckor som skett 2010, för att bättre förstå orsakerna.

– Vi kommer att titta på vilken typ av miljö, vilken tidpunkt på dagen och vilka åldersgrupper det handlar om.

Hon betonar att övergångsställen inte är någon säkerhetsåtgärd, utan en framkomlighetsåtgärd.

– Det är inte säkrare att gå över ett övergångsställe. Det lagen säger är att det ska finnas ett samspel mellan fotgängaren och bilisten. Många tolkar det som att man bara kan kliva ut, så ska bilarna stanna. Men så är det inte.

Dyrare köra snabb moped

För mopedisterna däremot ser utvecklingen ljusare ut. Ingen dödades 2010 och knappt hälften så många, 10 personer jämfört med 22 året innan, skadades allvarligt. Det tror Suzanne Andersson kan bero på att det sedan slutet av 2009 krävs körkort för att få köra de snabbare så kallade EU-mopederna, och ett förarbevis för övriga mopeder.

– Jag gissar att det har bidragit till att olyckorna har minskat.

Hon tror att färre köper de snabba mopederna nu eftersom körkortet kostar pengar. Något som också kan få ner antalet olyckor är att de som tar körkortet, eller förarbeviset, får utbildning i trafikfrågor.

– Sedan har vi vårt Young Rider, ett informations- och utbildningsmaterial som alla föräldrar till 15-åringar får hem, och som även skolan får. Jag hoppas innerligt att det också bidrar till att minska antalet olyckor.

Lägger ribban högt

Nästa mål för olycksfall i trafiken är satt till år 2020. Återigen handlar det om att försöka halvera siffrorna. Nu ändras definitionen på skadade, så att man inte längre räknar alla som lagts in på sjukhus utan istället utgår från vilken typ av skada de har fått. De som varit med om en olycka delas in i lindrigt, måttligt och allvarligt skadade.

– Vi är lite kaxiga och tar med måttligt skadade också. Vi ska inte ha fler än 75 allvarligt eller måttligt skadade i Göteborgstrafiken år 2020. Och inte fler än tre personer ska omkomma, säger Suzanne Andersson.

Dödade och svårt skadade i Göteborgstrafiken 2005-2010

648E_2.jpg

Dödade och svårt skadade* i Göteborgstrafiken 1990-2010

ecblank.gifDödadeSvårt skadade
20107 183
200910 210
200812204
200711 213
200610277
200512325
200413305
200312319
20028317
200114 353
200010380
199917293
199822330
199714419
19965540
199511516
199416423
19938522
199241539
199116521
199018589

*Definitionen av ”svårt skadad” innebär inlagd på avdelning. Denna definition kommer trafikkontoret sluta att använda efter 2010.

Dödade och svårt skadade i trafiken 2010

ecblank.gifDödadeSvårt skadade
Personer Totalt ecblank.gif
2009 10 210
2010 7 183
ecblank.gifecblank.gifecblank.gif
Fotgängare ecblank.gif
2009 4 36
2010 4 43
Cyklister Totalt ecblank.gif
2009 048
2010040
Cyklister Singelolyckorecblank.gifecblank.gif
20090 31
2010020
Mopedisterecblank.gifecblank.gif
2009022
2010010
Motorcyklisterecblank.gifecblank.gif
2009317
2010118
Personbilsförareecblank.gifecblank.gif
2009153
2010045
Personbilspassagerareecblank.gifecblank.gif
2009222
2010120
Barn 0-16 årecblank.gifecblank.gif
2009121
2010012
Äldre 65-ecblank.gifecblank.gif
2009332
2010224