Gatumöbler för säkerhetens skull. 40 stycken, två gånger två meter stora, och fyra ton tunga, gatumöbler kommer att placeras ut på Göteborgs gågator med start i december. Gatumöblerna är tänkta att öka tryggheten och säkerheten på några av de platser i staden där allra flest människor är i rörelse.

Skyddsbarriärerna placeras ut som en konsekvens av ett uppdrag till trafikkontoret från politikerna i kommunstyrelsen efter attacken med en kapad lastbil i Stockholm våren 2017.

”Nytt inslag i Göteborgs innerstad”
Placeringen har bestämts i samråd mellan handlarna, fastighetsägarna och räddningstjänsten.
Skyddsbarriärernas placering gör att tunga fordon inte kan köra fort på gatorna – de tvingas istället snirkla sig fram i låg fart.

– De här större gatumöblerna är ett nytt inslag i Göteborgs innerstad och vi måste försöka hitta en bra balans mellan å ena sidan trygghet och säkerhet på våra gator, å andra sidan att stadsmiljön ska vara trevlig och attraktiv, säger Emelie Setterberg på trafikkontoret.

Skyddsbarriärerna är klädda med träribbor som man kan sitta på och till våren kommer blommor och andra växter att planteras i mitten av möbeln.