Göteborgs Hamn har fått årets Emmapris för sitt arbete med att etablera sig som en av Nordens viktigaste logistikknutpunkter. Enligt juryn har hamnen "behållit och utvecklat sin ställning från Ostindiska Kompaniets dagar till dagens omlastningsfria transportlösningar".

– Ett erkännande för Göteborgs Hamn. Det här är ett prestigefyllt pris, säger Kjell Svensson, informatör på Göteborgs Hamn.

Ett av de områden som Göteborgs Hamn satsar på är ny IT-teknik.

– Transporter är ett område där användandet av ny teknik har stor betydelse. Det består av en enda lång kedja av aktiviteter som kräver informationsutbyte, säger Kjell Svensson.

Uppfyller USA:s säkerhetsregler

Juryn framhåller också det faktum att Göteborgs Hamn reagerar snabbt på nya säkerhetskrav. Hamnen är en av de få europeiska hamnar som lever upp till USA:s säkerhetsregler.

Logistikpriset Emma instiftades för 22 år sedan och delas ut i samarbete mellan den oberoende branschorganisationen Inköp & Logistik och Schenker AB.

Juryn består av professor Mats Abrahamsson, Linköpings universitet, Svante L Axelsson, SILF Competence AB, Ingvar Nilsson, Schenker AB, samt Börje Risinggård, Svensk Handel.

Förra årets pris gick till Godstransportdelegationen.