Vindkraftsproducerad el från kajen i stället för el från fartygens egna dieselgeneratorer är ett miljövänligt grepp i Göteborgs Hamn som nu belönats med EU:s nya miljöpris. På tisdagen fick hamnens VD Magnus Kårestedt ta emot utmärkelsen Clean Marine Award i Bryssel.

Genom de elanslutningar från land som Göteborgs Hamn hittills gjort har miljöbelastningen i Göteborg minskat med 80 ton kväveoxider, 60 ton svaveloxid och två ton partiklar.

Och elförsörjning från land ger inte bara minskade avgasutsläpp utan också mindre buller. Vanligen använder fartygen egna dieselgeneratorer ombord för att klara elförsörjningen under hamnuppehållet. Elektriciteten behövs både till ljus, värme, ventilation och till pumpar och maskiner.

Genom utmärkelsen ”Clean Marine Award” vill EU uppmärksamma transportföretag, varuägare och hamnar som gjort stora insatser för att minska luftutsläpp från fartyg.