Göteborgs Hamn blir omlastningshamn för bilar till den ryska marknaden. En ny fartygslinje startas mellan Göteborg och de ryska St Petersburg och finska Kotka.

Det är det globala logistikföretaget Wallenius Wilhelmsen Logistics, WWL, som valt att lasta om bilar, lastbilar, jordbruksmaskiner och arbetsmaskiner i Göteborgs Hamn. Deras stora fartyg tar upp till 8.000 bilar.

Fordonen kommer från USA och Asien och lastas om till mindre fartyg innan de transporteras vidare till Ryssland, något som tidigare gjort i Belgien och Tyskland.
Istället väljer WWL att starta en ny fartygslinje mellan Göteborg och St Petersburg och Kotka. Linjen trafikeras en gång i veckan med ett lastfartyg med kapacitet för 1.400 bilar.

– Det här är oerhört positivt för Göteborgs Hamn och stärker vår position som porten till Ryssland och övriga Östersjöländer, säger Magnus Kårestedt, vd för Göteborgs Hamn.