Det går bra för Göteborgs Hamn. Under perioden januari-september i år ökade trafiken med 13 procent jämfört med samma period 2003. Nu görs stora investeringar för att kunna ta emot större lastfartyg.

I fjol var den sammanlagda importen och exporten av gods som passerade Göteborgs hamn 495.000 containerenheter eller TEU (twenty-foot equivalent unit) under årets första nio månader.

Årets siffror visar att containertrafiken ökat med ungefär tio procent till 544.000 TEU. Samtidigt ökade oljetrafiken med 19 procent, vilket ger en total uppgång för hamnen på 13 procent.

Högre ökningstakt än planerat

På Göteborgs Hamn vill man dock inte göra en alltför stor affär av den ökade trafiken.

­ En del av ökningen är en återhämtning från en dipp i oljeskeppningarna 2003. Då hade både Preem och Shell planerade underhållsstopp i sina raffinaderier, säger informatör Kjell Svensson.

Men även jämfört med 2002 har oljetrafiken vuxit: plus tolv procent närmare bestämt. Och den totala uppgången för Göteborgs Hamn ligger hittills i år klart över den planerade ökningstakten på sju procent.

Investeringsplaner för 400 miljoner

Bolaget investerar nu rejält för att i framtiden kunna ta emot större lastfartyg i containerterminalen i Skandiahamnen.

­ Vi ska förstärka kajen där för att kunna ställa upp större kranar och kunna ta emot ännu större fartyg. Det handlar om en investering på 400 miljoner kronor, berättar Kjell Svensson.