Sjöfartsinspektionen har godkänt Göteborgs Hamn enligt den internationella ISPS-koden som träder i kraft den förste juli. Göteborgs Hamn uppfyller alltså de nya krav som FN:s sjöfartsorganisation International Maritime Organization har arbetat fram efter terrordåden den elfte september.

ISPS-koden som står för International Ship and Port Facility Security ska skydda fartyg och hamnar så att de inte blir mål och verktyg för terrorism.

Alla hamnar ska utreda potentiella terroristhot, ta fram en säkerhetsplan och utbilda anställda i säkerhetsfrågor.

För Göteborgs Hamns del innebär detta höjd säkerhet för gods, inpassering och vistelse i hamnen.